Nhằm kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2021); 90 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); 46 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2021); 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).               

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của  nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

          Vận động, khuyến khích mỗi người dân tự lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; đồng thời tham gia các hoạt động thể dục, thể thao khác, góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện.

          Động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” đối với tuổi trẻ trong toàn huyện, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Hưởng ứng Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn huyện Cam Lâm. Sáng thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021 tập thể trường Mẫu giáo Phong Lan đã tham gia đông đủ để tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực.

Sau đây là một số hình ảnh trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.