Thực hiện Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Khoá XI, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ xã Đoàn xã Cam Phước Tây về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn Trường Mẫu giáo Phong Lan nhiệm kỳ 2021-2022. Nhằm đánh giá lại hoạt động của Chi đoàn trong năm học 2020-2021, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động và bầu ra BCH Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới 2021-2022. 

Được sự thống nhất của BTV xã Đoàn xã Cam Phước Tây, sáng ngày 08/10/2021 Chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022.

Veà tham döï vôùi ñaïi hoäi có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu – Bí thư Đoàn xã Cam Phước Tây và đồng chí  Toân Thò Ñoan Trang, Phó Bí thư Chi bộ- Phoù hieäu tröôûng Tröôøng Mẫu giáo Phong Lan; cùng sự có mặt đông đủ của 10 đoàn viên thanh niên của chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan và các cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường.

Trong thời gian một buổi làm việc đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan  nhiệm kì 2021 – 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã được nghe toàn văn báo cáo tổng kết thời gian qua , thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian sắp đến, đại hội đã bầu ra BCH cho nhiệm kỳ mới có 3 đồng chí.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hồng Oanh – Phó Bí thư Chi đoàn 

trình bày bản báo cáo tổng kết công tác Chi đoàn trong nhiệm kì 2020 – 2021

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Bí thư Chi đoàn,

 trình bày bản phương hướng công tác Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Đồng chí Toân Thò Ñoan Trang, Phó Bí thư Chi bộ- Phoù hieäu tröôûng Tröôøng Mẫu giáo Phong Lan 

phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu – Bí thư Đoàn xã Cam Phước Tây phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

 

BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021 tuyên bố hết nhiệm kỳ và nhận quà kỷ niệm của Chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan.

 

Đoàn viên Chi đoàn nhà trường tham gia bỏ phiếu bầu cử BCH Chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Các đồng chí vừa trúng cử vào BCH chi đoàn Tröôøng Mẫu giáo Phong Lan nhiệm kỳ 2021 – 2022 ra mắt trước Đại hội.

 

Tập thể đoàn viên Chi đoàn trường Mẫu giáo Phong Lan nhiệm kỳ 2021-2022 và các đại biểu.