Thực hiện công văn số 33/KH-MGPL ngày 08/10/2020 của Trường Mẫu giáo Phong Lan về Kế hoạch triển khai chuyên môn – Bồi dưỡng chuyên đề, năm học 2020-2021. Ngày 12/3/2021 vừa qua, tổ chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tận dụng môi trường sẵn có tổ chức hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội” do giáo viên Nguyễn Thị Phương Dung thực hiện tại lớp MG 5-6 tuổi A. Buổi sinh hoạt đã diễn ra ngiêm túc, các cháu tham gia hoạt động rất hứng thú, sôi nổi. Qua đó, các giáo viên đã thảo luận và rút ra kinh nghiệm cho bản thân và nâng cao trình độ chuyên môn của mình trong lĩnh vực Phát triển tình cảm - Kỹ năng xã hội.

Sau đây  là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 12/3/2021.

Quan sát, đàm thoại câu chuyện "Qua đường"

 

 

Các cháu tham gia chơi trò chơi "Chung sức"

 

Cùng nhau nhận xét, kiểm tra kết quả trò chơi "Chung sức"

 

 

 

Các cháu hứng thú tham gia chơi trò chơi "Cùng nhau thử tài"