Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường MG Phong Lan; Chỉ đạo thực hiện trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp thân thiện, an toàn nhằm mục đích đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non;

Giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng trang trí lớp, nâng cao khả năng sáng tạo và làm tốt công tác tuyên truyền huy động phụ huynh, học sinh cùng tham gia phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện tốt chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Bộ phận chuyên môn đã tổ chức hội thi trang trí lớp - Tạo môi trường trong và ngoài lớp học năm học 2021- 2022 thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh trang trí lớp – tạo môi trường bên ngoài.