Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” trong các trường mầm non nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt của cấp học.

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương và của toàn ngành.

Đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học được cấp, tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quý của nhà giáo.

Ngày 26- 27/01/2021, trường mẫu giáo Phong Lan đã tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2020- 2021. Kết quả: Có 4 giáo viên đạt GVDG. Trong đó có 1 giáo viên đạt xuất sắc là cô Huỳnh Thúy Bích Huyền.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2020-2021

 

 

Hoạt động Vận động tinh tại lớp MG 4-5 tuổi (B)

 

Hoạt động Kỹ năng xã hội tại lớp MG 5-6 tuổi (Đ)

 

 

 

 

 

 

Tổng kết hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2020-2021

 

Cô Tôn Thị Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo tổng kết Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2020-2021

 

Cô Tôn Thị Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

 

 

Cô Phạm Thị Hồng Xuân, Hiệu trưởng nhà trường phát giấy khen cho các giáo viên đạt danh hiệu 

Giáo viên dạy giỏi trong Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2020-2021

 

Cô Phạm Thị Hồng Xuân, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết Hội thi.