Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 . Vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020. Trường Mẫu giáo Phong Lan tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2020-2021. Các bậc phụ huynh đều nhất trí với các nội dung nhà trường đã nêu trong cuộc họp. Về tham dự hội nghị , có ông Phạm Thành Hanh , Phó Bí thư Đảng Uỷ- Chủ tịch xã Cam Phước Tây và Ông Ngô Quý Tiến , trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.