Thực hiện công văn số 328/HD-PGDĐ ngày 21/9/2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo Cam Lâm hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2021-2022.

          Lãnh đạo nhà trường cùng với Ban chấp hành công đoàn Trường mẫu giáo Phong Lan tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 -2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021; xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 -2022.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, chu đáo, công việc chuẩn bị Hội nghị đã hoàn thành. Chiều ngày 8 tháng 10 năm 2021 tại trường Mẫu giáo Phong Lan đã tổ chức Hội nghị CB-VC-NLĐ năm học 2021- 2022 thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Hội nghị.

 

 

Đoàn Chủ tịch làm việc và điều hành Hội nghị.

 

Cô Mai Đình Lệ Thủy – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 

Cô Huỳnh Thúy Bích Huyền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết

Hội nghị CB,VC,NLĐ năm học 2020-2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

 

Cô Nguyễn Thị Thảo Sương – Kế toán nhà trường Báo cáo công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước       và các nguồn khác của năm học 2020-2021 và dự toán thu chi tài chính trong năm học mới; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Cô Dương Thị Thu Hà – Trưởng ban TTND Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

 

Ký cam kết trách nhiệm giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch công đoàn cơ sở và 01 đại diện cán bộ, công chức, viên chức       về thực hiện nhiệm vụ năm học

 

 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thư ký đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động     năm học 2021-2022 và tổng kết Hội nghị.