Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu về khung cảnh sư phạm của trường Tiểu học; sự khác nhau giữa trường Tiểu học và trường Mẫu giáo, giúp trẻ biết một số đồ dùng học tập ở trường Tiểu học và cách sử dụng và trẻ được tham gia hoạt động tập thể với các anh chị lớp 1 của trường Tiểu học.

Ngày 20/4/2020, Trường Mẫu giáo Phong Lan đã phối hợp cùng hai trường trường Tiểu học Cam Phước Tây 1 và trường Tiểu học Cam Phước Tây 2 tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường Tiểu học năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

+ Lúc 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút  ngày 20 tháng 04 năm 2021, Nhà trường đã tổ chức cho các trẻ 5 tuổi của điểm trường 3/2, thôn Tân Lập tham quan trường Tiểu học Cam Phước Tây 2. 

+ Lúc 15g00 phút đến 16 giờ 00 phút  ngày 20 tháng 04 năm 2021, Nhà trường đã tổ chức cho các trẻ 5 tuổi của điểm Văn Thủy 1, thôn Văn Thủy 1 tham quan trường Tiểu học Cam Phước Tây 1. 

Chương trình tham quan gồm có:

*Phần 1: Giới thiệu về trường Tiểu học

 - Đại diện trường Tiểu học đón các cháu, giới thiệu sơ lược về trường Tiểu học có BGH, các lớp, có các Thầy cô, các phòng chức năng của trường.

-  Cháu đi tham quan các lớp học, thư viện của trường.

*Phần 2: Hoạt động giao lưu giữa cô và các anh chị lớp một

- Giới thiệu sơ lược về lớp 1

- Giới thiệu về một số đồ dùng học tập của lớp 1.

*Phần 3: Hoạt động giao lưu văn nghệ với các anh chị lớp 1

- Tổ chức cho các cháu chơi trò chơi dân gian và múa hát tập thể cùng các anh chị lớp 1.

- Kết thúc hoạt động tham quan

Buổi tham quan trường tiểu học được tổ chức thành công tốt đẹp. Qua  đó, đã tạo cho các trẻ 5 tuổi sự háo hức, thích thú về môi trường mới sẽ chào đón các cháu trong năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày tham quan hai trường Tiểu học.