Ngày 17.12.2018 trường Mẫu giáo Phong Lan tổ chức hội thi hội khoẻ măng non thành công cấp trường. 

Với mục đích đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, tạo sân chơi bổ ích cho các cháu, giúp các cháu phát triển toàn diện về thể chất và tinh  thần mạnh dạn , tự tin, tích cực tham gia hoạt động. Hội khoẻ măng non là dịp đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động tập thể trong trường.Đặc biệt, hội thi tạo sân chơi cho các cháu được giao lưu, học hỏi thực hiện các vận động, giúp cho các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Thông qua hội thi giúp trẻ rèn luyện tính nhanh nhẹn, khéo léo, kiên trì, thân thiện

Qua hội thi,nhằm khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu trẻ, yêu nghề của giáo viên. từ đó có sự điều chỉnh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI