Trường Mẫu giáo Phong Lan trước đây có tên là trường Mẫu giáo dân lập Cam Phước Tây được thành lập từ năm 1993 theo Quyết định số 429/QĐ-GD ngày 10/10/1993 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa. Đến tháng 8 năm 2011 trường được chuyển từ trường mẫu giáo dân lập sang trường mẫu giáo công lập theo quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND huyện Cam Lâm với tên trường Mẫu giáo Phong Lan. Trường có tổng diện tích 9.234 m2.

 Trong những năm qua tập thể nhà trường không ngừng vượt khó, từng bước đi lên và ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Trường có quy mô ổn định với 8 lớp học, 271 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quền địa phương, là địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân để phụ huynh gửi gắm con em vào trường.

Trường Mẫu giáo Phong Lan luôn xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và phát triển. Tập thể luôn đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng nhà trường vững mạnh, không ngừng vươn lên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ hội nhập và phát triển.